,Kanlı İshal, Parvo Viral Enterit Nedir? | RanTe Veteriner Kliniği
Kanlı İshal, Parvo Viral Enterit Nedir?

Kanlı İshal, Parvo Viral Enterit Nedir?

Köpeğim ishal oldu? Siyah renkli ishal olan köpeğime ne oldu?

Her zaman olmasa da genellikle kanlı ishalle seyreden aslında parvo virüs ailesinin alt tipi olan canine parvo virüs 2 (cpv 2) nin enfekte etmesiyle şekillenen parvo viral enterit denen bir hastalıktır.

Anneden erken ayrılmış kolostrumu(anne sütü) yani maternal antikoru (anneden yavruya geçen antikor) yeterince alamamış yavrularda görülür.

Anneden maternal antikoru almış sonrasında aşılanmayan yavrularda antikor seviyesinde düşüş olur ve enfekte olurlar.

Köpekler 6  ile 16 haftalık olana kadar genelde risk grubundadırlar ve aşı olmaları şarttır. Aşısız olan köpeklerin hastalığa yakalanma ihtimalleri yükselir. Aşısı eksik olanlarda büyük risk altındadır.

Rottweiller, doberman pinscher ve İngiliz springer spaniel, labrador , alman çoban köpek  ırklarında görülme ihtimali yüksektir.

Yavru köpekler için çoğu zaman ölümcüldür. Yavru köpeklerin bağırsaklarında hiçbir klinik belirti göstermeden sadece halsizlikle belirti verip aniden ölüme neden olabilir.

BULAŞMA YOLLARINI BİLELİM ÖNLEMİMİZİ ALALIM

Anneye hastalık bulaşmış ise anneden plasenta yolu ile yavruya geçiş olabilir.

Köpeklerin virüs içeren  dışkılarla direkt ağız veya burun yoluyla, veya çevreye bulaşmış virüslere tamas edilmesiyle bulaşabilir.

VİRÜSÜN VÜCUDA GİRDİKTEN SONRAKİ SEYRİ VE ETKİLERİ

CPV 2  gelişmek için aktif olarak bölünen hücreler ihtiyaç duyarlar. Virus alındıktan sonra 2-4 gün süren viremi(virüs veya virüs parçalarının kana karışması) ile vücun savunma mekanizmasını oluşturan dokularda( lenfatik dokularda) büyüme olur.

Lenfopeni (lenfosit azalması)  şekillenir. Bağırsak enfeksiyonu( intestinal enfeksiyon) ve klinik bulgular ilerler.

Dışkıyla viral bulaşma yaklaşık enfekte olduktan sonra 3-4 . günlerde başlar  ve klinik bulguların görülmesi arttıkça virüsün hayvanın vücudundan dışarı saçılımıda artar.

8-12. günlerde viral bulaşma belirlenemyecak kadar az görülür.

ZOONOZ MUDUR?

Zoonoz bir hastalık değildir. Yani insanlara bulaşma şekillenmez.

VÜCUTTA ETKİLENEN SİSTEMLERE DE BAKMAK GEREKİR

Kardiyovasküler sistem (kalp damar sistemi) yavru köpeklerde görülebilir. Görülme oranı oldukça düşüktür.

Gastrointestinal sistem (mide bağırsak sistemi)

Vücudun savunma sistemleri de etkilenir.

KLİNİK BELİRTiLER

Uyuşukluk(laterji)

Kusma

İshal (diare)

Kanlı ishal(hemorajik diare)

Sıvı kaybı (dehidrasyon)

Aşırı zayıflama (anoreksi)

Lenf düğümlerinde büyüme

Ateş yükselmesi veya ateş düşmesi(hipotermi)

Küçük köpeklerde şok gelişebilir.

TANI

Lenfopeni (lenfosit azalması/vücudun savunma hücrelerinden biri) enfekte olduktan sonra 4. 6. Günlerinde görülür.

Nötropeni(nötrofillerin azalması/vücudun savunma hücrelerinden biri) ciddi etkilenmiş köpeklerde görülür.

Alt (Alanin aminotransferaz): karaciğerden salgılanan bir enzimdir proteinlerin parçalanmasını sağlar.ALT enziminde artış gözlenir.

Hiponatremi, hipoalbunemi Hipokalemi (kandaki potasyum miktarının azalması) ,  dehisrasyoa bağlı azotemi (kanda üre nitrojen(bun) ve kreatinin seviyesinin artmasıdır) hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi).

VÜCUTTA PARVO VİRUSUN BULUNUP BULUMADIĞINI ÖĞRENME YOLLARI

 Veteriner hekiminiz tarafından köpeğinizden alınan kan ile Hemogram , biyokimya,hızlı test kitleri , Elisa ve elektron mikroskobu ile virusun olup olmadığı anlaşılabilir.

Veteriner hekim tarafından idrar alınıp idrar analziyle de belirlenebilir.

HASTALIKLA BİRLİKTE GÖRÜLEBİLECEK RAHATSIZLIKLAR

Septisemi (enfeksiyonun kana arışması) ,sec bakteriyel pnömoni(bakterilerinde işin içine girdiği akciğer iltahaplanması) ,bağırsak invaginasyonu (bağırsakğın iç içine geçmesi)

PARVO VİRAL ENTERİTTEN , KANLI İSHAL DEN KORUNMA

Yavru köpekler anneden 45 günlük olmadan ayrılmamalıdır. Anne sütündeki bağışıklık sistemini güçlendirecek sütü almalıdırlar.

Aşılanmamış hiçbir köpek dışarıya çıkartılmamalı diğer köpeklerle sosyalleşmemelidir.

AŞI TAKİBİNİ İYİ YAPMAK VE AŞI ZAMANINI KAÇIRMAMAK GEREKİYOR!!!

Aşılamalar              koruma
6 hafta                       %15
6-9 hafta                   %40
6-9-12 hafta              %60
6-9-12-16 hafta         %70
6-9-12-16-18 hafta     %95

TEDAVİ

Sıvı sağaltımı:Köpeğin ishal ve kusmayla kaybettiği sıvını serum desteğiyle  geri yerine konması gerekir.

Antibiyotikler uygulanmalıdır. Sefalosprinler, enrofloksasin, metranidazol, aminoglikozit (dehidrasyon varsa önerilmez)!!!!!

Antiviral ilaçlar;Oseltamivir parvo viral enteritte etkilidir.

Kusma kesiciler mide koruyucular bağırsak peristaltiğini azaltacak ilaçlarda uygulanabilir.