,Muayene | RanTe Veteriner Kliniği

Muayene

Fiziksel muayene: Vücudun ve vücut fonksiyonlarının, inspeksiyon (gözle), palpasyon (elle hissederek), perküsyon (parmaklarla vurarak) ve oskültasyon ile (stetoskopla dinleyerek) değerlendirilmesidir. Fizik muayene öncesinde hasta sahibinden hasta hakkında bilgi alınır. Fizik muayene öncesi bu bilginin alınmasına anamnez denir.

Anamnezde hastanın şikayeti, şikayetin hikayesi (ne zaman başladı, ne zamandır var, ağrının özellikleri vb), öz-geçmişi (mevcut hastalıkları, geçirdiği ameliyatlar, kullandığı ilaçlar) gibi bilgileri içerir

  • Fizik muayenesi;
  • Kokunun değerlendirilmesi
  • Görmenin değerlemdirilmesi
  • Ölçme ile muayene
  • Vücut ısısının değerlendirilmesi
  • Sondalama ile muayeneleride kapsar.

Bu muayene yöntemlerini uyguladıktan sonra hekim isterse diğer tanı (labaratuar, görüntüleme yöntemler, diagnostik enjeksiyon,  punksiyon gibi yöntemlerede başvurabilir.

İnspeksiyon(gözlem): Hayvanın duruşu, nefes alıp verişi, vücudunda herhangi bir yerde şişlik veya yara olup olmadığı , hareketliliği, bakışları gözlemlenerek muayene edilmesidir.

Palpasyon: Sorunlu bölge bulunduktan sonra o bölgeyi elle muayene etme anlamına gelir.

Karın muayenesi, Karaciğer muayenesi, Dalak muayenesi, Böbrek muayenesi yapılarak sertlik yumuşaklık, büyüklük, küçüklük anlaşılabilir.

Perküsyon: Bir parmağını vücudu­nuzun bir bölgesinin üzerine yerleştirip diğer eliyle parmağın üzerine ufak vuruşlar yaparak sesin tınısını dinler.

Hafif hafif parmakla vurarak organ kontrolü yapılır. Organların sınırları belirlenir.

Oskültasyon: Steteskop yardımıyla organ ve dokularda ki seslerin dinlenmesidir. Hekim dinlediği sesin normalini bildiği için anormal durumu algılayacaktır.